Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 09.03.2018

4.1.1. Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē, 2. kārta

Iesniegšanas termiņš: 13-03-2018 - 13-06-2018

Vērtēšanas termiņš: 14-06-2018 - 14-09-2018

Atlases veids: Atklāta

Dokumenti un materiāli

Publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"

 

 Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Madaru Zamarinu: tālr. 26802187, e-pasts madara.zamarina@cfla.gov.lv, vai sūtīt jautājumu uz atlase@cfla.gov.lv. 

Palīgmateriāli

05.04.2018. seminārs - prezentācijas

Energoefektivitātes likuma prasības uzņēmumu energoefektivitātes jomā

Inguna Ozoliņa, Ekonomikas ministrijas Ilgtspējīgas enerģētikas politikas departamenta vecākā eksperte

Vispārējie nosacījumi projektu ieviešanai: atbalstāmās darbības un izmaksas, rezultatīvie rādītāji

Līva Immermane, Ekonomikas ministrijas Enerģētikas finanšu instrumentu nodaļas vadītāja

Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšana un iesniegšana. Projektu iesniegumu vērtēšana. Biežāk konstatētās kļūdas.

Evelīna Brikmane, Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Infrastruktūras projektu atlases nodaļas vecākā eksperte

Projekta īstenošanas būtiskākie nosacījumi

Dainis Ozols, Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Vides un energoefektivitātes departamenta Energoefektivitātes projektu nodaļas vadītāja vietnieks

Informācija, kā kļūt par KP VIS lietotāju (projekta iesniegšana e-vidē)

Tatjana Ornicāne, CFLA Klientu apkalpošanas centra Klientu apkalpošanas speciāliste

Energoefektivitāte samazina izmaksas un uzlabo uzņēmumu konkurētspēju

Edgars Kudurs, Altum valdes priekšsēdētāja padomnieks enerģētikas jautājumos

Semināra videoieraksts

Ekonomikas ministrijas skaidrojums par energopārvaldības sistēmas ieviešanas un rūpnieciskā energoaudita izstrādes izmaksu attiecināmību un CO2 ietaupījuma aprēķinu gadījumos, kad siltumenerģijas ražošanai tiek izmantots individuāls, ar AER darbināms siltumavots
Atbildes uz interesentu jautājumiem (08.06.2018.)

 

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi

Apstiprinātie projektu iesniegumi