Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 15.09.2016

4.2.1.2. Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās - 1.kārta

Iesniegšanas termiņš: 19-09-2016 - 28-02-2020

Atlases veids: Ierobežota

Paziņojumi

Projektu iesniegumu vērtēšana - 3 mēnešu laikā no katra projekta iesnieguma iesniegšanas brīža

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē, ka 28.07.2017 ir veikti grozījumi Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa  “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2.pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” projektu iesniegumu atlases nolikumā un tā pielikumos.

Ir veikti precizējumi:

projektu iesniegumu atlases nolikumā;

1.pielikumā “Projekta iesnieguma veidlapa un tās pielikumi”;

4.pielikumā “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika”.

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē, ka 13.07.2017 ir veikti grozījumi Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa  “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2.pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” projektu iesniegumu atlases nolikumā un tā pielikumos.

Ir veikti precizējumi:

 • projektu iesniegumu atlases nolikumā;
 • 1.pielikumā “Projekta iesnieguma veidlapa un tās pielikumi”;
 • 2.pielikumā “Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika”;
 • 3.pielikumā “Projektu vērtēšanas kritēriji”;
 • 4.pielikumā “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika”.

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē, ka 09.01.2017 ir veikti grozījumi Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa  “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2.pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” projektu iesniegumu atlases nolikumā un tā pielikumos.

Ir veikti precizējumi:

 • projektu iesniegumu atlases nolikumā;
 • 1.pielikumā “Projekta iesnieguma veidlapa un tās pielikumi”;
 • 2.pielikumā “Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika”;
 • 4.pielikumā “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika”.

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē, ka ir veikti grozījumi Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa  “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās”  projektu iesniegumu atlases nolikumā un tā pielikumos.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē, ka 06.10.2016. ir veikti  tehniski precizējumi  Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa  “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās”  :

- projektu iesniegumu atlases nolikumā;

 - 1.pielikumā “Projekta iesnieguma veidlapa un tās pielikumi”;

- 2.pielikumā “Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika”;

- 4.pielikumā “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika”.

 

Saskaņā ar Ekonomikas ministrijas izstrādāto papildinošās saimnieciskās darbības aprēķina metodiku Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 2017. gada 16. novembrī ir veikusi grozījumus darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" projektu iesniegumu atlases nolikumā un tā pielikumos:

 • projektu iesniegumu atlases nolikumā;
 • 2.pielikumā “Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika ”;
 • 4. pielikumā “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika”;
 • 5.pielikumā “Līguma/vienošanās par projekta īstenošanu projekts”.

Papildināts ar 6. pielikumu “Papildinošās saimnieciskās darbības aprēķina metodika” un tā pielikumiem:

 • 1.pielikums “Papildinošās saimnieciskās darbības un saimnieciskās darbības piemēri”;
 • 2.pielikums “Papildinošās saimnieciskās darbības aprēķins platības izteiksmē”
 • 3.pielikums “Papildinošās saimnieciskās darbības aprēķins laika izteiksmē”;
 • 4.pielikums “Papildinošās saimnieciskās darbības aprēķins finanšu izteiksmē”.

Papildus vēršam uzmanību, ka atlases nolikums papildināts ar 21. punktu, kas nosaka, ka Valsts pārvaldes iestādes projekta iesniegumu iesniedz, izmantojot KP VIS. 

 

CFLA 2018. gada 9. augustā ir veikusi grozījumus, kā arī tehniskus precizējumus, darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2.pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” pirmās kārtas projektu iesniegumu atlases nolikumā un tā pielikumos.

Ir veikti precizējumi:

 • projektu iesniegumu atlases nolikumā;
 • 1.pielikumā “Projekta iesnieguma veidlapa”;
 • 2.pielikumā “Projektu iesniegumu atlases kārtas projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika”;
 • 4.pielikumā “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika”.

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē, ka 18.06.2019. ir veikti grozījumi Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa  “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2.pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” projektu iesniegumu atlases nolikumā un tā pielikumos.

Ir veikti precizējumi:

 • projektu iesniegumu atlases nolikumā;
 • 1.pielikumā “Projekta iesnieguma veidlapa un tās pielikumi”;
 • 2.pielikumā “Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika”;
 • 4.pielikumā “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika”.

 

Centrālās finanšu un līgumu aģentūra, pamatojoties uz saņemto informāciju no Ekonomikas ministrijas un aktualizētajām Finanšu ministrijas vadlīnijām un metodiku, kas, sagatavojot projektu iesniegumus, jāņem vērā izmaksu plānošanā, 2019.gada 18.decembrī ir veikusi grozījumus, kā arī tehniskus precizējumus, darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2.pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu iesniegumu atlases nolikumā un tā pielikumos:

 • 2.pielikums “Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika”;
 • 4.pielikums “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika”.

Projektu iesniegumu atlases nolikumā veiktie grozījumi un tehniskie precizējumi veikti nodrošinot veikto precizējumu skaidru un nepārprotamu izsekojamību (track-change režīmā).

Papildus vēršam uzmanību, ka projektu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 28.02.2020.

 

2020. gada 18. augustā ir veikti grozījumi 4.2.1.2.pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu iesniegumu atlases nolikumā.

 

Dokumenti un materiāli

 Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Kristīni Šmiti: tālr. 20391910, e-pasts kristine.smite@cfla.gov.lv, vai sūtīt jautājumu uz atlase@cfla.gov.lv. 

Informatīvie materiāli

Atbildes uz jautājumiem (31.10.2016.)
Atbildes uz jautājumiem (21.10.2016.)
Atbildes uz jautājumiem (04.10.2016.)
Skaidrojums par CO2 emisiju un primārās enerģijas patēriņa aprēķinu, ja ēkas apkurē izmanto atjaunojamos energoresursus

 Seminārs 10.01.2017.

Semināra VIDEO
Vispārējie nosacījumi projektu ieviešanai: atbalstāmās darbības un izmaksas, rezultatīvie rādītāji
Energoefektivitātes novērtēšana un energosertifikācija
Būvniecības dokumentācija ES fondu projektā: kļūdas un ieteikumi
Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšana un iesniegšana
Projektu iesniegumu vērtēšana
Projekta iesnieguma iesniegšana e-vidē

 Seminārs 22.09.2016.

Semināra VIDEO
Vispārējie nosacījumi projektu ieviešanai: atbalstāmās darbības un izmaksas, rezultatīvie rādītāji (EM) (22.09.2016.)
Būvniecības process (EM) (22.09.2016.)
Biežāk konstatētās kļūdas ES fondu finansētos iepirkumos (IUB) (22.09.2016.)
Renovācijas un būvniecības projekti: pieredze un ieteikumi (VNĪ) (22.09.2016.)
Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšana un iesniegšana (CFLA) (22.09.2016.)
Projektu iesniegumu vērtēšana (CFLA) (22.09.2016.)
Projekta iesnieguma iesniegšana e-vidē (CFLA) (22.09.2016.)

  Seminārs 24.10.2017.

Vispārējie nosacījumi projektu ieviešanai: atbalstāmās darbības un izmaksas, papildinošā saimnieciskā darbība (EM)
Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšana un iesniegšana.Projektu iesniegumu vērtēšana (CFLA)
Biežāk konstatētās kļūdas projektu vērtēšanas procesā (CFLA)
Projekta īstenošanas būtiskākie nosacījumi (CFLA)

 

27.02.2019. seminārs

Videoieraksts ŠEIT

Vispārējie nosacījumi projektu ieviešanai: atbalstāmās darbības un izmaksas, papildinošā saimnieciskā darbība, valsts atbalsta jautājumi

Kristaps Zvaigznītis, Ekonomikas ministrijas ES fondu nodaļas vecākais eksperts

Projekta iesnieguma vērtēšana

Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšana un biežāk konstatētās kļūdas

Vita Soļonova, CFLA Infrastruktūras projektu atlases nodaļas vecākā eksperte

 

05.06.2020. vebinārs

Vebinārs par aktualitātēm valsts ēku energoefektivitātes paaugstināšanas programmā - visa semināra videoieraksts

Aktuālie nosacījumi valsts ēku programmas īstenošanai - Ekonomikas ministrijas prezentācija

Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanā biežāk konstatētās kļūdas - CFLA prezentācija

 

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi

Apstiprinātie projektu iesniegumi