Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 25.10.2021

5.4.3.2. Kompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana Natura 2000 teritorijās

Iesniegšanas termiņš: 26-10-2021 - 26-01-2022

Vērtēšanas termiņš: 27-01-2022 - 26-04-2022

Atlases veids: Atklāta

Paziņojumi

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē, ka 2022. gada 24. februārī ir veikti grozījumi 5.4.3.specifiskā atbalsta mērķa “Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai” 5.4.3.2.pasākuma “Kompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana Natura 2000 teritorijās” atlases nolikumā, pagarinot projektu iesniegumu vērtēšanas termiņu.

 

Dokumenti un materiāli

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar  Ilzi Blumbergu: tālr. 20394761, ilze.blumberga@cfla.gov.lv, vai sūtīt jautājumu uz atlase@cfla.gov.lv

 

Palīgmateriāli:

Atbildes uz uzdotajiem jautājumiem (21.12.2021.)

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas:

Dabas aizsardzības pārvaldes:

Slimību profilakses un kontroles centra ieteikumi pašvaldībām veselības maršrutu izveidē

Labklājības ministrijas:

Finanšu ministrijas:

 

10.11.2021. seminārs 

 

Prezentācijas:

 

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas" 5.4.1.1. pasākuma "Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās" un 5.4.3. specifiskā atbalsta mērķa "Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai" 5.4.3.2. pasākuma "Kompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana Natura 2000 teritorijās" īstenošanas noteikumi

 


Apstiprinātie projektu iesniegumi