Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 11.11.2016

6.1.4.2. Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā

Iesniegšanas termiņš: 14-11-2016 - 29-09-2017

Atlases veids: Ierobežota

Paziņojumi

Projektu iesniegumu vērtēšana - 3 mēnešu laikā no katra projekta iesnieguma iesniegšanas brīža

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē, ka 16.01.2017 ir veikti grozījumi Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” 6.1.4.2. pasākuma “Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā” projektu iesniegumu atlases nolikumā.

Ir veikti precizējumi:

  • pagarināts projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš līdz 2017.gada 29.septembrim;
  • precizēts atlases nolikuma 34.punkts, nosakot, ka lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu sadarbības iestāde pieņems 3 mēnešu laikā pēc projektu iesniegumu iesniegšanas datuma.

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē, ka 28.06.2017. ir veikti grozījumi Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” 6.1.4.2. pasākuma “Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā” projektu iesniegumu atlases nolikumā.  Saskaņā ar 06.06.2017. MK noteikumiem Nr.305 Jelgavai un Jēkabpilij piešķirts papildu finansējums.

 

Dokumenti un materiāli

 

Semināra materiāli (08.12.2016):

Vispārējie nosacījumi projektu ieviešanai: atbalstāmās darbības un izmaksas, rezultatīvie rādītāji
Metodika 6.1.4.specifiskā atbalsta mērķa “Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” rādītāju noteikšanai
Praktisks piemērs
Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšana un iesniegšana. Projektu iesniegumu vērtēšana

Informatīvi materiāli

Skaidrojums par Snieguma rezerves priekšfinansējuma apmēru
Skaidrojums par valsts budžeta dotācijas aprēķinu

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu" 6.1.4.2. pasākuma "Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā" īstenošanas noteikumi

Apstiprinātie projektu iesniegumi