Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 11.01.2022

8.1.2. (13.1.2.2.) Izglītības iestāžu digitalizācija, 4. kārta

Iesniegšanas termiņš: 12-01-2022 - 28-02-2022

Vērtēšanas termiņš: 01-03-2022 - 30-04-2022

Atlases veids: Ierobežota

Dokumenti un materiāli

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 13.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi izglītības un pētniecības nozarē" 13.1.2.2. pasākuma "Izglītības iestāžu digitalizācija" īstenošanas noteikumi

Apstiprinātie projektu iesniegumi