Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 19.02.2018

8.2.3. Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās

Iesniegšanas termiņš: 21-02-2018 - 21-05-2018

Vērtēšanas termiņš: 22-05-2018 - 21-08-2018

Atlases veids: Atklāta

Paziņojumi

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē, ka 06.04.2018. ir veikti tehniski precizējumi Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.2.3. specifiskā atbalsta mērķa  “Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās” projektu iesniegumu atlases nolikuma pielikumos:

  • 2.pielikumā “Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika”;
  • 4.pielikumā “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika”.

Projektu iesniegumu atlases nolikuma 2. pielikuma “Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika” 1. sadaļā un 4. pielikuma “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika” kritērija Nr.3.5. skaidrojumā  ir veikti tehniski precizējumi, labojot abos pielikumos norādīto Ministru kabineta noteikumu “Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju” pieņemšanas datumu un numuru atbilstoši spēkā esošā dokumenta datumam un numuram.

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē, ka 18.04.2018. ir veikti grozījumi Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.2.3. specifiskā atbalsta mērķa  “Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijas” projektu iesniegumu atlases nolikumā:

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 2018. gada 21. maijam.

 

Dokumenti un materiāli

Projektu iesniegumu atlases nolikums (18.04.2018. redakcija)

Publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 

09.04.2018. Publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" par precizējumiem

19.04.2018. Publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" par grozījumiem

Palīgmateriāli

Latviešu un angļu valodā iesniedzamo pielikumu saraksts
MK noteikumi par SAM 8.2.3. (angļu valodā)
Vērtēšanas kritēriji (angļu valodā)
Vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika (angļu valodā)
Atbildes uz uzdotajiem jautājumiem (atjaunots 27.04.2018.)

 

Agija, Bistere, CFLA: Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās (28.02.2018.)

Santa Šmīdlere, IZM: Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.2.3.specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās” ideja, mērķi un atbalstāmās darbības (28.02.2018.)

Kaspars Bērziņš, Dr. phil. zinātnes un inovāciju politikā: Diskusija par augstākās izglītības iestāžu labas pārvaldības praksi (28.02.2018.)

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās" īstenošanas noteikumi

Apstiprinātie projektu iesniegumi