Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 05.04.2016

1.1.1.1. Praktiskas ievirzes pētījumi, 1.kārta

Iesniegšanas termiņš: 07-04-2016 - 15-06-2016

Vērtēšanas termiņš: 16-06-2016 - 23-11-2016

Atlases veids: Atklāta

Paziņojumi

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē, ka atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 8.novembra sēdes protokollēmumam “Par informatīvo ziņojumu” “Par papildu finansējuma piešķiršanu praktiskās pētniecības projektu atbalstam”  darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1.pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” pirmās atlases kārtas  ietvaros tika palielināts pirmās atlases kārtas ietvaros kopējais pieejamais publiskais finansējums no 25 milj. euro  uz 40 milj.  euro un fundamentālo pētījumu kvota ir 20% no kopējā pieejamā publiskā finansējuma.

Ņemot vērā minēto, ir  veikti grozījumi Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” projektu iesniegumu atlases nolikumā.

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē, ka līdz 2016. gada  30. novembrim ir pagarināts Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” projektu iesniegumu atlases ietvaros saņemto projektu iesniegumu vērtēšanas termiņš

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē, ka ir veikti grozījumi Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” projektu iesniegumu atlases nolikumā un tā pielikumos.

Projektu iesniegumu pieņemšanas termiņš ir pagarināts līdz 2016. gada 15. jūnijam.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē, ka 03.06.2016. ir veikti  tehniski precizējumi  Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” :

  • projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodikā;   
  • projektu iesnieguma 3. pielikumā (Projekta budžeta kopsavilkums);
  • projektu iesnieguma 3. pielikumā angļu valodā  (Project budget summary);
  • projektu iesnieguma 13. pielikumā (Projekta budžeta kopsavilkums).

! Papildus informējam: ja objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams iesniegt atzinumu par plānotā pētījuma nozīmību attiecīgās nozares vai komersanta attīstībai (atlases nolikuma 6.pielikums) kopā ar projekta iesniegumu, to var iesniegt papildus līdz 2016.gada 30.jūnijam.

Informatīvo materiālu sadaļā (zemāk) pievienoti projektu iesniegumu atlases dokumenti, kuros atzīmēti veiktie grozījumi.

 

 

Dokumenti un materiāli

 

Publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"

Paziņojums par grozījumiem Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (25.05.2016.)

Paziņojums par grozījumiem Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (10.11.2016.)

Projektu iesniegumu atlases nolikums 
Projekta iesnieguma veidlapa
Projekta iesnieguma veidlapas 3. pielikums
Projekta iesnieguma veidlapas 4. pielikums
Projekta iesnieguma veidlapas 5. pielikums
Projekta iesnieguma veidlapas 11., 12. pielikums
Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika, 1.-5.pielikums
Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika, 11., 12.pielikums

 

Atbildes uz jautājumiem (27.05.2016.)
Atbildes uz jautājumiem (20.05.2016.)
Atbildes uz jautājumiem (13.05.2016.)
Atbildes uz jautājumiem (06.05.2016.)
Atbildes uz jautājumiem (29.04.2016.)
Atbildes uz jautājumiem (22.04.2016.)
Atbildes uz jautājumiem (15.04.2016.)
Infografika

 

IZM prezentācija: Nosacījumi atbalsta saņemšanai (29.04.2016.)
IZM prezentācija: Nosacījumi atbalsta saņemšanai (05.05.2016.)
IZM prezentācija: Nosacījumi atbalsta saņemšanai (10.05.2016.)
IZM prezentācija: Nosacījumi atbalsta saņemšanai (12.05.2016.)
CFLA prezentācija: Projektu iesniegumu sagatavošana, veidlapas aizpildīšana, projektu vērtēšana (29.04.; 05.05.; 10.05.; 12.05.2016.)
CFLA prezentācija: Projektu iesniegšana e-vidē (29.04.; 05.05.; 10.05.; 12.05.2016.)

 

VIDEO (29.04.2016. seminārs):

1.daļa: Ievads; Nosacījumi atbalsta saņemšanai
2.daļa: Projektu iesniegumu sagatavošana; E-vide projektu iesniegšanai un vadībai

 

Papildu informācija projektu iesniedzējiem:

Kopumā šīs atlases kārtas ietvaros par ERAF atbalstu praktiskas ievirzes pētījumiem iesniegti 309 projektu iesniegumu par summu 145 057 174.09 eiro.

 

Informācija CFLA mājaslapas Jaunumu sadaļā:

Pagarina termiņu praktiskas ievirzes pētījumu projektu vērtēšanai
Liela interese par ES fondu atbalstu praktiskas ievirzes pētījumiem
Veikti grozījumi "Praktiskas ievirzes pētījumi” projektu iesniegumu atlases nolikumā un tā pielikumos
Turpinās semināru cikls par ERAF atbalstu praktiskas ievirzes pētījumiem
TIEŠRAIDE: Notiek CFLA seminārs par ERAF atbalstu praktiskas ievirzes pētījumiem
Notiks semināru cikls par ERAF atbalstu praktiskas ievirzes pētījumiem
Uzsāk projektu atlasi par ES fondu atbalstu praktiskas ievirzes pētījumiem

 

Informative materials (EN)

 

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" īstenošanas noteikumi


Apstiprinātie projektu iesniegumi