Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 10.03.2016

1.2.1.1. Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros, 2. kārta

Iesniegšanas termiņš: 14-03-2016 - 16-05-2016

Vērtēšanas termiņš: 17-05-2016 - 16-08-2016

Atlases veids: Atklāta

Dokumenti un materiāli

Publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"

Atbildes uz jautājumiem (13.05.2016.)
Atbildes uz jautājumiem (05.05.2016.)
Atbildes uz jautājumiem (29.04.2016.)
Atbildes uz jautājumiem (22.04.2016.)
Atbildes uz jautājumiem (15.04.2016.)
Atbildes uz jautājumiem (08.04.2016.)
Atbilde par noslēgtajiem gadiem, kas tiks vērtēti (06.04.2016.)
Atbildes uz jautājumiem (30.03.2016.)

Attiecināmās izmaksas pamatojošie dokumenti

Skaidrojums par projekta vadības izmaksu limitu
Atbildes uz jautājumiem (01.04.2016.)
Atbildes uz jautājumiem (24.03.2016.)
VIDEO: 30.03.2016. seminārs
Projektu iesniegumu sagatavošana - 30.03.2016. semināra prezentācija
Projektu iesniegumu vērtēšana - 30.03.2016. semināra prezentācija
Projektu īstenošana - 30.03.2016. semināra prezentācija
E-vide - 30.03.2016. semināra prezentācija
Infografika - Atbalsts kompetences cetriem

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" pirmās, otrās un ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi


Apstiprinātie projektu iesniegumi