Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 13.10.2021

4.2.2. (13.1.3.1.) Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai, 5. kārta

Iesniegšanas termiņš: 14-10-2021 - 15-12-2021

Vērtēšanas termiņš: 16-12-2021 - 15-03-2022

Atlases veids: Atklāta

Paziņojumi

 Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Kristīni Šmiti: tālr. 20391910, e-pasts: kristine.smite@cfla.gov.lv, vai sūtīt jautājumu uz atlase@cfla.gov.lv. 

Dokumenti un materiāli

Projektu iesniegumu atlases nolikuma pielikumi:

15.10.2021.paziņojums "Latvijas Vēstnesis"

Papildu materiāli: 

03.11.2021. seminārs MS Teams

Prezentācijas: 

 

03.12.2021. seminārs MS Teams

 

Prezentācijas:

 

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā" 13.1.3.1. pasākuma "Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai" īstenošanas noteikumi

Apstiprinātie projektu iesniegumi