Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 16.02.2017

8.1.2. Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi - 2., 3.kārta

Iesniegšanas termiņš: 17-02-2017 - 31-01-2018

Atlases veids: Ierobežota

Paziņojumi

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē, ka 09.06.2017. ir veikti grozījumi Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa  “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” projektu iesniegumu atlases nolikumā un tā pielikumos: 

  • 1.pielikumā “Projekta iesnieguma veidlapa un tās pielikumi”;
  • 2.pielikumā “Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika”;
  • 4.pielikumā “Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika”;
  • 5.pielikumā “Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu”;
  • atlases nolikumam pievienots 6.pielikums “Ieteikumi vispārējās izglītības iestāžu mācību vides modernizācijai”.

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē, ka 12.10.2017 ir veikti grozījumi darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa  “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” otrās un trešās kārtas projektu iesniegumu atlases nolikumā, ar grozījumiem ir pagarināts kopējais projektu iesniegšanas termiņš līdz 31.01.2018.

Projektu iesniegumu vērtēšana - 3 mēnešu laikā no katra projekta iesnieguma iesniegšanas brīža

Dokumenti un materiāli

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" īstenošanas noteikumi

Apstiprinātie projektu iesniegumi