Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 17.01.2022

8.2.3. (14.1.1.1.) Digitalizācijas iniciatīvas studiju kvalitātes pilnveidei, 3. kārta

Iesniegšanas termiņš: 08-02-2022 - 21-05-2022

Vērtēšanas termiņš: 23-05-2022 - 19-08-2022

Atlases veids: Atklāta

Paziņojumi

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē, ka 2022. gada 28.aprīlī ir veikti grozījumi darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 14.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi izglītības nozarē (ESF)” 14.1.1.1. pasākuma “Digitalizācijas iniciatīvas studiju kvalitātes pilnveidei” (turpmāk – 14.1.1.1. pasākums) projektu iesniegumu atlases nolikuma (turpmāk – Atlases nolikums), pamatojoties uz Latvijas Universitāšu asociācijas vēstuli ar lūgumu pagarināt projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu 14.1.1.1. pasākuma projektu konkursam vismaz par divām nedēļām un Izglītības un zinātnes ministrija kā Eiropas Savienības fondu atbildīgās iestādes lūgumu pagarināt 14.1.1.1. pasākuma projektu iesniegšanas termiņu līdz 2022. gada 21. maijam.

Atlases nolikumā precizējumi veikti, nodrošinot veikto precizējumu skaidru un nepārprotamu izsekojamību (track-change režīmā).

 

Dokumenti un materiāli

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 14.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi izglītības nozarē (ESF)" 14.1.1.1. pasākuma "Digitalizācijas iniciatīvas studiju kvalitātes pilnveidei" īstenošanas noteikumi

 

Regulations for the Implementation of activity 14.1.1.1. “Digitalisation initiatives to improve the quality of studies” of specific objective 14.1.1. “Recovery measures in the education sector (ESF)” of the Operational Programme “Growth and Employment”


Apstiprinātie projektu iesniegumi