Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 15.06.2021

1.1.1.1. Praktiskas ievirzes pētījumi, 5. kārta

Iesniegšanas termiņš: 17-06-2021 - 16-08-2021

Vērtēšanas termiņš: 17-08-2021 - 16-11-2021

Atlases veids: Atklāta

Dokumenti un materiāli

17.06.2021. publikācija "Latvijas Vēstnesis"

Palīgmateriāli

Metodisks pielikums (zinātniskā kvalitāte) - Projekta rezultātu zinātniskā vērtība, novitātes līmenis un atbilstība konkrētās tautsaimniecības nozares vajadzību nodrošināšana
Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas izaugsmes prioritātes un to skaidrojumi
Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas izaugsmes prioritātes un to skaidrojumi (angļu val.)
Projektu iesniegumam pievienojamo pielikumu saraksts
Palīgmateriāli par sadarbības līgumu sagatavošanu
Pētniecības organizācijas statusa skaidrojums
Eiropas Komisijas ekspertu piesaiste projektu iesniegumu zinātniskās kvalifikācijas vērtēšanas nodrošināšanai
Vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika zinātniskās kvalitātes izvērtēšanai Eiropas Komisijas datu bāzes ekspertiem (angļu valodā)
Vērtēšanas veidlapas paraugs zinātniskās kvalitātes izvērtēšanai Eiropas Komisijas datu bāzes ekspertiem (angļu valodā)
Atbildes uz saņemtajiem jautājumiem

 

Informatīvie materiāli

 

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" īstenošanas noteikumi

 

Rules of implementation of measure 1.1.1.1 “Industry-Driven Research” of specific objective 1.1.1 “To increase the research and innovation capacity of scientific institutions of Latvia and their ability to attract external funding by investing in human resources and infrastructure” of operational programme “Growth and Employment”


Apstiprinātie projektu iesniegumi