Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 19.06.2018

1.1.1.3. Inovāciju granti studentiem, 1. kārta

Iesniegšanas termiņš: 22-06-2018 - 20-12-2018

Vērtēšanas termiņš: 21-12-2018 - 20-03-2019

Atlases veids: Atklāta

Paziņojumi

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē, ka 13.11.2018. ir veikti grozījumi darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.3. pasākuma “Inovāciju granti studentien” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas nolikumā.

Projektu iesniegumu pieņemšanas termiņš ir pagarināts līdz 2018. gada 20. decembrim.

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē, ka 17.09.2018. ir veikti grozījumi darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.3. pasākuma “Inovāciju granti studentien” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas nolikumā.

Projektu iesniegumu pieņemšanas termiņš ir pagarināts līdz 2018. gada 26. novembrim.

Atlases nolikumā papildus veikti šādi tehniski precizējumi:

  • Atlases nolikuma 11.punkts un projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika kritērija Nr.1.6. piemērošanas apraksts papildināti ar projekta iesniegumam pievienojamu pielikumu latviešu valodā - dokumentācija, kas apliecina, ka Studentu inovāciju programma ir izstrādāta stratēģiskā partnerībā ar galvenajām iesaistītajām pusēm (atbilstoši SAM pasākuma MK noteikumu 2.8.apakšpunkta definīcijai);
  • Precizēta projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodikas kritērija Nr.3.4.4. piemērošanas apraksts, to saskaņojot ar kritērija formulējumu – kritērijā tiek skatīts projekta ietvaros piesaistāmā privātā līdzfinansējuma procentuālais īpatsvars no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām (tai skaitā augstākās izglītības iestādes pašas ieņēmumi, kas tiek novirzīti projekta līdzfinansēšanai).

 

Dokumenti un materiāli

21.06.2018."Latvijas Vēstnesis" publikācija 
18.09.2018. "Latvijas Vēstnesis" publikācija par grozījumiem
14.11.2018. "Latvijas Vēstnesis" publikācija par grozījumiem

Ministru kabineta noteikumi angļu valodā

Palīgmateriāli:

Informatīvi materiāli: 

28.08.2018. seminārs

08.11.2018. diskusija

 

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.3. pasākuma "Inovāciju granti studentiem" īstenošanas noteikumi


Apstiprinātie projektu iesniegumi