Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 13.01.2023

13.1.4. Atbalsts profesionālām nevalstiskām kultūras nozares organizācijām, 1. kārta

Iesniegšanas termiņš: 16-01-2023 - 22-03-2023

Vērtēšanas termiņš: 23-03-2023 - 12-06-2023

Atlases veids: Ierobežota

Paziņojumi

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 2023.gada 14.jūnijā ir veikusi grozījumus darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Pasākumi Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai” 13.1.4.specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi kultūras jomā” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas “Atbalsts profesionālām nevalstiskām kultūras nozares organizācijām” projektu iesniegumu atlases nolikumā un tā pielikumos, pamatojoties uz 2023.gada 8.jūnijā Kultūras ministrijas apstiprināto un publicēto vienkāršoto izmaksu aprēķina un piemērošanas metodiku Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Pasākumi Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai” 13.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi kultūras jomā” pirmās atlases kārtas “Atbalsts profesionālām nevalstiskām kultūras nozares organizācijām” īstenošanai.

Atlases nolikumā un tā pielikumos precizējumi veikti, nodrošinot veikto precizējumu skaidru un nepārprotamu izsekojamību (rediģēšanas jeb track-change režīmā).

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 2023.gada 2.martā ir veikusi grozījumus darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Pasākumi Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai” 13.1.4.specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi kultūras jomā” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas “Atbalsts profesionālām nevalstiskām kultūras nozares organizācijām” projektu iesniegumu atlases nolikumā, pagarinot projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu līdz 2023.gada 22.martam (ieskaitot).

Atlases nolikumā ir saglabātas arī iepriekš (2023.gada 3.februārī) veiktās izmaiņas, nodrošinot veikto precizējumu skaidru un nepārprotamu izsekojamību (rediģēšanas jeb track-changes režīmā). 

 

Dokumenti un materiāli

Papildu materiāli

Projekta iesnieguma 3.pielikumā “Projekta budžeta kopsavilkums” iekļauto izmaksu apmēra aprēķina atšifrējuma paraugs

Vienkāršoto izmaksu aprēķina un piemērošanas metodika Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Pasākumi Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai” 13.1.4. specifiskā atbalsta mērķa „Atveseļošanas pasākumi kultūras jomā” pirmās atlases kārtas „Atbalsts profesionālām nevalstiskām kultūras nozares organizācijām” īstenošanai

Konsultācijas

  • pirmdienās 8.30 - 18.00
  • otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 8.30 - 17.00
  • piektdienās 8.30 - 16.00

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Sintiju Laugali-Volbaku tālr. 20380275, e-pasts: sintija.laugale-volbaka@cfla.gov.lv, vai sūtīt jautājumu uz: atlase@cfla.gov.lv

 

24.01.2023. vebinārs

 

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Pasākumi Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai" 13.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi kultūras jomā" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas "Atbalsts profesionālām nevalstiskām kultūras nozares organizācijām" īstenošanas noteikumi

 


Apstiprinātie projektu iesniegumi