Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 20.06.2018

8.2.1. Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu, 2. kārta

Iesniegšanas termiņš: 26-06-2018 - 10-12-2018

Vērtēšanas termiņš: 11-12-2018 - 10-03-2019

Atlases veids: Atklāta

Paziņojumi

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 2018. gada 8. oktobrī ir veikusi grozījumus darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu” 2. projektu atlases kārtas nolikumā, pagarinot projektu iesniegšanas termiņu līdz 2018. gada 10. decembrim. 

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 2018. gada 4. decembrī ir veikusi grozījumus darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu” Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodikā (4.pielikums Projektu iesniegumu atlases nolikumam), precizējot skaidrojošo informāciju par 3.1.kritērija piemērošanu.

 

Dokumenti un materiāli

25.06.2018. publikācija oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"

08.10.2018. publikācija oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" par atlases nolikuma grozījumiem

06.12.2018. publikācija oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" par atlases nolikuma grozījumiem

Palīgmateriāli

MK noteikumi par SAM 8.2.1. (angļu valodā)
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji (angļu valodā)
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju metodika (angļu valodā)
Projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapa EK ekspertiem,  Individual Evaluation Report Template (angļu valodā)
Vadlīnijas EK ekspertiem, Instruction for Remote Evaluators (angļu valodā)
Latviešu un angļu valodā iesniedzamo pielikumu saraksts
Atbildes uz interesentu jautājumiem (06.12.2018.)

 

 

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi

Apstiprinātie projektu iesniegumi