Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 06.08.2019

1.1.1.1. Praktiskas ievirzes pētījumi, 3. kārta

Iesniegšanas termiņš: 12-08-2019 - 21-10-2019

Vērtēšanas termiņš: 22-10-2019 - 21-01-2020

Atlases veids: Atklāta

Paziņojumi

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra paziņo ka, 07.08.2020. ir veikti grozījumi Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”  1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju  pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu,  ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā”  1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi”  trešās projektu iesniegumu atlases kārtas nolikumā

Grozījumi ir veikti, balstoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas pieņemto lēmumu par publiskā finansējuma pārdalēm 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1.pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” (turpmāk – SAM pasākums)  ietvaros (turpmāk – rezerves saraksts), kā arī lai nodrošinātu  atlikušo rezerves sarakstā iekļauto projektu iesniegumu atbalstīšanu pēc nākamās SAM pasākuma atlases kārtas projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām, ja Ministru kabinets pieņems lēmumu par papildus finansējuma piešķiršanu  SAM pasākumam.  

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 27.05.2020. ir veikusi izmaiņas 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 3. kārtas projektu atlases nolikumā un projektu iesniegumu aizpildīšanas metodikā. 

Izmaiņas ir veiktas, jo 3. kārtai ir piešķirts papildu finansējums un tagad var tikt finansēti projekti no rezerves saraksta. Atbalstu rezerves projektu sarakstā iekļautiem projektu iesniegumiem prioritāri sniedz projekta iesniegumam ar piešķirto augstāko kvalitātes kritēriju vērtējumu kopsummu neatkarīgi no projekta iesnieguma veida – ar saimniecisko darbību saistīta vai nesaistīta projekta iesniegums.

 

Dokumenti un materiāli

 

07.08.2020. publikācija oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"

09.08.2019. publikācija oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"

Palīgmateriāli

Metodisks pielikums (zinātniskā kvalitāte) - Projekta rezultātu zinātniskā vērtība, novitātes līmenis un atbilstība konkrētās tautsaimniecības nozares vajadzību nodrošināšana
Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas izaugsmes prioritātes un to skaidrojumi
Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas izaugsmes prioritātes un to skaidrojumi (angļu val.)
Projektu iesniegumam pievienojamo pielikumu saraksts
Palīgmateriāls par sadarbības līgumu sagatavošanu
Atbildes uz interesentu jautājumiem (14.10.2019.)
Pētniecības organizācijas statusa skaidrojums
Eiropas Komisijas ekspertu piesaiste projektu iesniegumu zinātniskās kvalifikācijas vērtēšanas nodrošināšanai

 

Prezentācijas semināram 13.09.2019.:

1.1.1.1.pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” īstenošanas nosacījumi

Santa Šmīdlere, IZM Valsts sekretāra vietniece –Struktūrfondu departamenta direktore

1.1.1.1.pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” īstenošanas nosacījumi

Ieva Griķe, IZM Struktūrfondu departamenta vecākā eksperte

Inta Švirksta, IZM Struktūrfondu departamenta vecākā eksperte

Pieredzes stāsts: Neironu tīkli fleksīvo valodu apstrādei Inguna Skadiņa, Dr. Dat., SIA Tilde pētniecības vadītāja
1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” informācija projekta iesnieguma sagatavošanai

Antra Dzērve - Štrāla, CFLA Izglītības, zinātnes un cilvēkresursu attīstības projektu atlases nodaļas vadošā eksperte

Pieredzes stāsts: Elektrisko, informācijas un materiālu tehnoloģiju izstrāde un izpēte zema ātruma rehabilitācijas transportlīdzekļiem personām ar īpašām vajadzībām

Oskars Gainutdinovs, SIA “Tehniskā Ortopēdija”

Projektu iesniegumu vērtēšana un Eiropas Komisijas ekspertu vērtējumu analīzes kopsavilkums

Antra Dzērve - Štrāla, CFLA Izglītības, zinātnes un cilvēkresursu attīstības projektu atlases nodaļas vadošā eksperte

 

13.09.2019. semināra videoieraksts: youtube.com

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" īstenošanas noteikumi


Apstiprinātie projektu iesniegumi