Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 11.06.2020

1.1.1.1. Praktiskas ievirzes pētījumi, 4. kārta

Iesniegšanas termiņš: 13-06-2020 - 12-08-2020

Vērtēšanas termiņš: 13-08-2020 - 12-12-2020

Atlases veids: Atklāta

Paziņojumi

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē, ka 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” projektu iesniegumu ceturtās atlases kārtas ietvaros saņemto projektu iesniegumu vērtēšanas termiņš  ir pagarināts līdz 2020. gada  12. decemrbim.

 

Dokumenti un materiāli

12.06.2020. oficiālais paziņojums "Latvijas Vēstnesis" 

 

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Sintiju Tropu (tālr. 27085252, e-pasts: sintija.tropa@cfla.gov.lv) vai Daci Riekstiņu (tālr. 27051436, e-pasts: dace.riekstina@cfla.gov.lv), vai sūtīt jautājumu uz: atlase@cfla.gov.lv. 

 

Palīgmateriāli

Atbildes uz saņemtajiem jautājumiem (07.08.2020.)
Metodisks pielikums (zinātniskā kvalitāte) - Projekta rezultātu zinātniskā vērtība, novitātes līmenis un atbilstība konkrētās tautsaimniecības nozares vajadzību nodrošināšana
Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas izaugsmes prioritātes un to skaidrojumi
Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas izaugsmes prioritātes un to skaidrojumi (angļu val.)
Projektu iesniegumam pievienojamo pielikumu saraksts
Palīgmateriāli par sadarbības līgumu sagatavošanu
Pētniecības organizācijas statusa skaidrojums
Eiropas Komisijas ekspertu piesaiste projektu iesniegumu zinātniskās kvalifikācijas vērtēšanas nodrošināšanai
Vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika zinātniskās kvalitātes izvērtēšanai Eiropas Komisijas datu bāzes ekspertiem (angļu valodā)
Vērtēšanas veidlapas paraugs zinātniskās kvalitātes izvērtēšanai Eiropas Komisijas datu bāzes ekspertiem (angļu valodā)

 

3. atlases kārtas informatīvie materiāli (aktuāli arī 4. atlases kārtā)

13.09.2019. semināra videoieraksts: youtube.com

1.1.1.1.pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” īstenošanas nosacījumi

IZM prezentācija

1.1.1.1.pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” īstenošanas nosacījumi

IZM prezentācija

1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” informācija projekta iesnieguma sagatavošanai

CFLA prezentācija

Projektu iesniegumu vērtēšana un Eiropas Komisijas ekspertu vērtējumu analīzes kopsavilkums

! Papildināts ar analīzi par 3.kārtas vērtējumiem

CFLA prezentācija

 

 

 

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" īstenošanas noteikumi

 

Rules of implementation of measure 1.1.1.1 “Industry-Driven Research” of specific objective 1.1.1 “To increase the research and innovation capacity of scientific institutions of Latvia and their ability to attract external funding by investing in human resources and infrastructure” of operational programme “Growth and Employment”


Apstiprinātie projektu iesniegumi