Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 18.12.2019

4.1.1. Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē, 3. kārta

Iesniegšanas termiņš: 09-01-2020 - 30-12-2020

Vērtēšanas termiņš: 31-12-2020 - 30-03-2021

Atlases veids: Atklāta

Paziņojumi

 Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Santu Ozolu-Tīrumu: tālr. 29627776, e-pasts: santa.ozola-tiruma@cfla.gov.lv  , vai sūtīt jautājumu uz atlase@cfla.gov.lv

2020. gada 9. decembrī ir veikti grozījumi 4.1.1.specifiskā atbalsta mērķa trešās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu iesniegumu iesniegšanas termiņā – tas ir pagarināts līdz 2020. gada 30. decembrim (ieskaitot).

Ņemot vērā īso laika periodu no pēdējo atlases nolikuma grozījumu veikšanas, atlases nolikumā ir saglabātas arī iepriekš (2020. gada 7. decembrī) veiktās izmaiņas track-changes režīmā.

 

2020. gada 7.decembrī ir veikti grozījumi 4.1.1.specifiskā atbalsta mērķa trešās projektu iesniegumu atlases kārtas nolikumā un tā pielikumos:

  • 1.pielikumā “Projekta iesnieguma veidlapa un tās pielikumi”;
  • 2.pielikumā “Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika”;
  • 4.pielikumā “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika”;
  • 5.pielikumā “Līguma par projekta īstenošanu projekts”;
  • 6.pielikumā “Attiecināmo izmaksu aprēķināšanas metodika” (JAUNS!).


Veikto grozījumu paziņojumu arhīvs pieejams šeit

Dokumenti un materiāli

 

08.01.2020. publikācija oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"

02.03.2020. publikācija oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"

31.03.2020. publikācija oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"

21.05.2020. publikācija oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"

23.09.2020. publikācija oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"

12.11.2020. publikācija oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"

08.12.2020. publikācija oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"

10.12.2020. publikācija oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"

 

Atbildes uz uzdotajiem jautājumiem (23.12.2020.)

 

03.12.2020. tiešsaistes seminārs

Prezentācijas: 

 

29.01.2020. seminārs

Prezentācijas

Temats

Lektors

Energoefektivitāte pirmajā vietā: Nacionālais enerģētikas un klimata plāns un kā tas izmainīs prasības uzņēmumiem tuvākajā nākotnē

Inguna Ozoliņa,

Ekonomikas ministrijas Energoefektivitātes un krīzes vadības departamenta vecākā eksperte

Praktiskās darbības energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai uzņēmumā

Aldis Greķis,

energoefektivitātes eksperts

Nosacījumi ES fondu programmas 3. atlases kārtā:

  • atbalstāmās darbības un izmaksas;
  • rezultatīvie rādītāji;
  • projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji un to piemērošana, izmaiņas

Evita Valgača,

Ekonomikas ministrijas Enerģētikas finanšu instrumentu nodaļas vecākā eksperte

Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšana un iesniegšana e-vidē (KPVIS), vērtēšanas process un tā būtiskākie aspekti

Madara Zamarina,

CFLA Infrastruktūras projektu atlases nodaļas vecākā eksperte

ES fondu projekta priekšfinansēšana: labā prakse un komercbanku ieteikumi

Jānis Brazovskis,

Finanšu nozares asociācijas valdes loceklis, CAMS Audit (sertificēts noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas speciālists)

Rūpnieciskas ēkas energoefektivitāti paaugstinošā pārbūve

Nataļja Beļska,

Būvniecības valsts kontroles biroja Kontroles departamenta Inženiertehniskās nodaļas vecākā eksperte

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē" trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi

Apstiprinātie projektu iesniegumi