Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 11.01.2021

1.1.1.3. Inovāciju granti studentiem, 2. kārta

Iesniegšanas termiņš: 12-01-2021 - 12-04-2021

Vērtēšanas termiņš: 13-04-2021 - 12-07-2021

Atlases veids: Atklāta

Dokumenti un materiāli

12.01.2021. publikācija "Latvijas Vēstnesis"

Palīgmateriāli:

 

 

28.01.2021. seminārs

Prezentācijas: 

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.3. pasākuma "Inovāciju granti studentiem" īstenošanas noteikumi


Apstiprinātie projektu iesniegumi