Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 11.01.2021

1.1.1.3. Inovāciju granti studentiem, 2. kārta

Iesniegšanas termiņš: 12-01-2021 - 12-04-2021

Vērtēšanas termiņš: 13-04-2021 - 12-07-2021

Atlases veids: Atklāta

Paziņojumi

Centrālās finanšu un līgumu aģentūra, pamatojoties uz Ministru kabineta 2022.gada 10.maija noteikumiem Nr.279 “Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 16.janvāra noteikumos Nr.41 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.3. pasākuma “Inovāciju granti studentiem” īstenošanas noteikumi”, 2022. gada 25. maijā ir veikusi grozījumus darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.3. pasākuma “Inovāciju granti studentiem” (turpmāk - pasākums) otrās projektu iesniegumu atlases kārtas atlases nolikumā, palielinot pieejamo publisko finansējuma apmēru.

Atlases nolikumā precizējumi veikti, nodrošinot veikto precizējumu skaidru un nepārprotamu izsekojamību (rediģēšanas jeb track-change režīmā).

 

Dokumenti un materiāli

12.01.2021. publikācija "Latvijas Vēstnesis"

27.05.2022. publikācija "Latvijas Vēstnesis"

Palīgmateriāli:

 

 

28.01.2021. seminārs

Prezentācijas: 

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.3. pasākuma "Inovāciju granti studentiem" īstenošanas noteikumi


Apstiprinātie projektu iesniegumi