Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 12.05.2016

3.2.1.1. Klasteru programma

Iesniegšanas termiņš: 16-05-2016 - 18-07-2016

Vērtēšanas termiņš: 19-07-2016 - 01-11-2016

Atlases veids: Atklāta

Paziņojumi

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē, ka ir veikti grozījumi darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.1. pasākuma "Klasteru programma" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas nolikumā, papildinot ar jaunu iesniedzamo pielikumu - katra klastera dalībnieka deklarāciju par atbilstību sīkā (mikro), mazā vai vidējā komersanta kategorijai, kas sagatavota saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka komercsabiedrību deklarēšanas kārtību atbilstoši mazajai (sīkajai (mikro)) vai vidējai komercsabiedrībai.

Informatīvo materiālu sadaļā (zemāk) pievienoti projektu iesniegumu atlases dokumenti, kuros atzīmēti veiktie grozījumi.

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē, ka līdz 2016. gada  1. novembrim ir pagarināts darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.1. pasākuma "Klasteru programma" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros saņemto projektu iesniegumu vērtēšanas termiņš.

 

Dokumenti un materiāli

Publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"

Paziņojums par grozījumiem Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"

Atlases nolikumā veiktie grozījumi:

Projektu iesniegumu atlases nolikums (06.07.2016.)
Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika (06.07.2016.)

 

Atbildes uz uzdotajiem jautājumiem (01.11.2016.)
Atbildes uz uzdotajiem jautājumiem (14.07.2016.)
Atbildes uz uzdotajiem jautājumiem (04.07.2016.)
Atbildes uz uzdotajiem jautājumiem (20.06.2016.)
Atbildes uz 08.06.2016. seminārā uzdotajiem jautājumiem
Atbildes uz uzdotajiem jautājumiem (07.06.2016.)

Infografika "Klasteru programma"

 

Prezentācija: Klasteru programmas 1.atlases kārtas nosacījumi
Prezentācija: Klasteru programmas 1.atlases kārta: stratēģija

Prezentācija: Projektu iesniegumu sagatavošana

Prezentācija: Projektu iesniegumu vērtēšana
Prezentācija: Projektu praktiskā īstenošana
Infolapa: Projektu praktiskā īstenošana
Prezentācija: Projekta iesniegšana e-vidē: Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas 2014.-2020.gadam e-vide

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.1. pasākuma "Klasteru programma" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi


Apstiprinātie projektu iesniegumi