Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 14.03.2017

8.1.1. Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu

Iesniegšanas termiņš: 26-02-2020 - 25-08-2020

Atlases veids: Ierobežota

Paziņojumi

 Par projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanu lūdzam sazināties ar Agritu Ķepīti, tālr. 29720335, e-pasts agrita.kepite@cfla.gov.lv. Jautājumos, kas saistīti ar izmaksu-ieguvumu analīzes sagatavošanu, lūdzam sazināties ar Lauru Ausmani, tālr. 20043974, e-pasts laura.ausmane@cfla.gov.lv

 

Projektu iesniegumu vērtēšana - 3 mēnešu laikā no katra projekta iesnieguma iesniegšanas brīža

Dokumenti un materiāli

Atkārtoti izsludināta atlase Latvijas Jūras akadēmijai no 26.02.2020. līdz 25.08.2020.:

Projektu iesniegumu atlases nolikums

Projekta iesnieguma veidlapa

Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika 

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji 

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika

Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu

 

 

 

16.03.2017. - 15.06.2017. atlase

 

Palīgmateriāli

Atbildes uz saņemtajiem jautājumiem par 1.1.1.4. pasākuma un 8.1.1. specifiskā atbalsta mērķa projektu iesniegumu iesniegšanas nosacījumiem (18.04.2017.)
Atbildes uz saņemtajiem jautājumiem par 1.1.1.4. pasākuma un  8.1.1. specifiskā atbalsta mērķa projektu iesniegumu iesniegšanas nosacījumiem (19.04.2017.)
Atbildes uz saņemtajiem jautājumiem par 1.1.1.4. pasākuma un  8.1.1. specifiskā atbalsta mērķa projektu iesniegumu iesniegšanas nosacījumiem (27.04.2017.)
Atbildes uz saņemtajiem jautājumiem par 1.1.1.4. pasākuma un  8.1.1. specifiskā atbalsta mērķa projektu iesniegumu iesniegšanas nosacījumiem (28.04.2017.)

 

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu" īstenošanas noteikumi

Apstiprinātie projektu iesniegumi