Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 16.11.2017

1.2.1.4. Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā, 2. kārta

Iesniegšanas termiņš: 21-11-2017 - 12-04-2018

Vērtēšanas termiņš: 13-04-2018 - 30-09-2018

Atlases veids: Atklāta

Paziņojumi

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē, ka līdz 2018. gada  30. septembrim ir pagarināts Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.4. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu iesniegumu vērtēšanas termiņš.

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē, ka 2018.gada 15.februārī ir veikti grozījumi Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.4. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā"  otrās kārtas projektu iesniegumu atlases nolikumā, pagarinot projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu līdz 2018.gada 12.aprīlim.

 

Tā kā projektu vērtēšanā tiks piesaistīti ārvalstu eksperti, aicinām projekta iesniegumam un tā pielikumiem pievienot tulkojumu angļu valodā, lai nodrošinātu specifisku terminu precīzu tulkojumu! Ja tulkojums netiks iesniegts, tulkošanu no latviešu valodas angļu valodā nodrošinās CFLA.

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē, ka 2018. gada 13. martā ir veikti grozījumi  darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.4. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā” projektu iesniegumu atlases otrās kārtas nolikumā un projektu iesniegumu atlases nolikuma 5. pielikumā “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē, ka 2018. gada 10. maijā ir veikti tehniski un precizējoši grozījumi darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.4. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas nolikumā.

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē, ka, pamatojoties uz grozījumiem Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā, ir precizēts 1.2.1.4. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas nolikuma 6. pielikums “Līguma par projekta īstenošanu projekts”.

 

Dokumenti un materiāli

Publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 

Publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"  - paziņojums par iesniegšanas termiņa pagarinājumu

Publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"  (14.03.2018.) - paziņojums par nolikuma grozījumiem

Publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"  (14.05.2018.) - paziņojums par nolikuma grozījumiem

Publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"  (10.07.2018.) - paziņojums par vērtēšanas termiņa pagarinājumu

 Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Madaru Zamarinu: tālr. 26802187, e-pasts madara.zamarina@cfla.gov.lv, vai sūtīt jautājumu uz atlase@cfla.gov.lv. 

 

Palīgmateriāli

Projektu iesniegumu atlases nolikums (angļu valodā)

Projekta iesnieguma veidlapas pielikumi (angļu valodā)

Apliecinājumi par atbilstību prasībām un dubultā finansējuma neesamību (angļu valodā)

Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika (angļu valodā)
Biznesa plāna aizpildīšanas metodika (angļu valodā)
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji (angļu valodā)
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika (angļu valodā)
Līgums par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu (angļu valodā)

 

15.12.2017. seminārs - prezentācijas

Vispārējie nosacījumi projektu ieviešanai: atbalstāmās darbības, izmaksas un rezultatīvie rādītāji (EM)
Projektu iesniegumu sagatavošana un iesniegšana. Projektu iesniegumu vērtēšana.
Projekta īstenošanas būtiskākie nosacījumi
Informācija, kā kļūt par KP VIS lietotāju (projekta iesniegšana e-vidē)

30.01.2018. seminārs - prezentācijas

1.2.1.4.pasākuma “Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā” projektu iesniegumu sagatavošana

1.2.1.4.pasākuma “Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā” projektu iesniegumu vērtēšana

1.2.1.4.pasākums “Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā” (Ekonomikas ministrija)

13.03.2018. seminārs - prezentācijas 

1.2.1.4.pasākums “Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā” (EM)
Intelektuālā īpašuma tiesību nostiprināšana (Patentu valde)
1.2.1.4.pasākuma “Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā”
projektu iesniegumu vērtēšana (CFLA)

Atbildes uz jautājumiem

Atbildes uz interesentu uzdotajiem jautājumiem (29.03.2018.)

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.4. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā" īstenošanas noteikumi


Apstiprinātie projektu iesniegumi