Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 08.02.2019

8.3.1.2. Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde, 1. kārta

Iesniegšanas termiņš: 11-02-2019 - 13-05-2019

Vērtēšanas termiņš: 14-05-2019 - 03-09-2019

Atlases veids: Atklāta

Paziņojumi

Lai sniegtu atbalstu projektu iesniedzējiem ekspertu un sadarbības partneru meklēšanā/atrašanā un piesaistē, aicinām projektu iesniedzējus, kuri meklē kontaktus ar izglītības iestādēm, pedagogiem, potenciāliem recenzentiem vai satura izstrādes/ tehnisko risinājumu izstrādes speciālistiem, sniegt īsu prezentāciju par sevi un interesējošo jomu. Aicinām sagatavot īsu informāciju, strukturējot šādi:

  • komersanta nosaukums, kontaktpersonas kontakti, mājas lapas tiešsaites adrese;
  • īss apraksts par komersantu (ne vairāk kā 100 vārdi);
  • izglītības pakāpe un mācību joma, kurā tiks izstrādāts digitālais mācību un metodiskais līdzeklis;
  • kādi tieši eksperti/ speciālisti tiek meklēti (piemēram, vadošais satura izstrādes speciālists, satura izstrādes speciālists, IT speciālists u.c., t.sk. norādot izglītības pakāpi un mācību jomu, ja attiecināms);
  • vai tiek meklēts recenzents (norādīt izglītības pakāpi un mācību jomu);
  • kādus sadarbības partnerus (izglītības iestādes) komersants lūdz atsaukties, norādot nepieciešamo izglītības programmu, priekšmetu, izglītības pakāpi, klasi.

Aicinām sniegt informāciju tādā detalizācijā, kādā ir iespējams.

Papildu šim Jūs varat izveidot video ar savu pieprasījumu un atsūtīt mums saiti uz to (video faili citā veidā netiek pieņemti).

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju plāno Jūsu atsūtīto informāciju ievietot CFLA tīmekļa vietnē un skolvadības sistēmā E-klase.

Sagatavoto informāciju lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: agrita.kepite@cfla.gov.lv, vēlams līdz 29.03.2019.

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē, ka  8.3.1.2. pasākuma “Digitālo mācību un metodisko līdzekļu skaits” projektu iesniegumu pirmās atlases kārtas ietvaros saņemto projektu iesniegumu vērtēšanas termiņš  ir pagarināts līdz 2019. gada  3. septembrim.

 

Dokumenti un materiāli

 

Informatīvie materiāli

Atbildes uz interesentu jautājumiem (02.05.2019.)

Komersantu piedāvājumi ekspertiem/speciālistiem un izglītības iestādēm (17.04.2019.)

Izglītības iestādes, kas vēlas sadarboties (18.04.2019.)

Eksperti/speciālisti, kas vēlas iesaistīties izstrādē un recenzēšanā (23.04.2019.)

Skaidrojums par prasībām vadošajam satura izstrādes ekspertam

Mācību jomas un zinātnes nozares kontekstā ar prasībām recenzentam un projektu iesniegumu vērtēšanas ekspertam

Skaidrojums par aprobāciju (07.05.2019.)

Skaidrojums par recenzenta zinātniskās darbības pieredzi (10.05.2019.)

 

03.04.2019. seminārs

Semināra videoieraksts 

Prezentācijas: 

Projektu īstenošanas process – posmi, to secība un savstarpējā saistība; 
Sadarbības partneru un recenzentu lomas projektā;
Digitālā mācību un metodiska līdzekļa ilgtspēja un īpašumtiesības

Santa Šmīdlere, IZM valsts sekretāra vietniece – struktūrfondu departamenta direktore

Evelīna Bole, IZM struktūrfondu departamenta vecākā eksperte

Digitālie mācību līdzekļi - to piedāvātās iespējas un izaicinājumi

Linda Daniela, LU profesore, pētniece

 

 

04.03.2019. seminārs

Prezentācijas: 

Par specifiskā atbalsta mērķi

Santa Šmīdlere

IZM valsts sekretāra vietniece – struktūrfondu departamenta direktore

Informācija par jauno pirmsskolas izglītības un pamatizglītības mācību saturu

Digitālā mācību un metodiskā līdzekļa saturs un kvalitāte

Zane Oliņa, Skola2030 mācību satura ieviešanas vadītāja

 

Pedagogu stāsti par digitālo mācību līdzekļu integrēšanu mācību procesā

Liene Rolanda, Garkalnes pirmsskola

Mārtiņš Rozenbergs, Spīdolas Valsts ģimnāzija

Projekta iesnieguma sagatavošana:

  • projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšana;
  • projekta iesnieguma iesniegšana KP VIS vidē;

Projektu iesniegumu vērtēšana

Agija Bistere, CFLA Izglītības, zinātnes un cilvēkresursu attīstības projektu atlases nodaļas vadītāja

Agrita Ķepīte, CFLA Izglītības, zinātnes un cilvēkresursu attīstības projektu atlases nodaļas vecākā eksperte

  Attaisnoto izmaksu saraksts

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu" 8.3.1.2. pasākuma "Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi

Apstiprinātie projektu iesniegumi