Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 01.06.2016

3.1.1.5. Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai

Iesniegšanas termiņš: 03-06-2016 - 03-08-2016

Vērtēšanas termiņš: 04-08-2016 - 03-11-2016

Atlases veids: Atklāta

Paziņojumi

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē, ka ir veikti grozījumi darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbilstības mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" projektu iesniegumu atlases nolikumā, papildinot ar jaunu iesniedzamo projekta iesnieguma pielikumu - deklarāciju par atbilstību sīkā (mikro), mazā vai vidējā komersanta kategorijai, kas sagatavota saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka komercsabiedrību deklarēšanas kārtību atbilstoši mazajai (sīkajai (mikro)) vai vidējai komercsabiedrībai.

Informatīvo materiālu sadaļā (zemāk) pievienoti projektu iesniegumu atlases dokumenti, kuros atzīmēti veiktie grozījumi.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē, ka ir 19.05.2017. ir veikti grozījumi darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbilstības mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" projektu iesniegumu atlases nolikumā, izsakot sadaļu "Finanšu nosacījumi" jaunā redakcijā:

  • SAM pasākuma ietvaros plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) finansējums ir  25 130 687 euro un privātais līdzfinansējums ne mazāk kā 21 750 000 euro.
  • SAM pasākuma ietvaros pieejamais ERAF finansējums ir 23 597 835 euro (ņemot vērā snieguma rezervi). 
  • Vienam plānošanas reģionam pieejamais ERAF finansējums ir 4 719 567 euro. Rīgas pilsētai pasākuma ietvaros nav pieejams ERAF finansējums.

 

Dokumenti un materiāli

Papildu informācija:

Projektu iesniedzējiem, kas plāno kopā ar projekta iesniegumu iesniegt arī nodrošinājumu projekta īstenošanai, ir jāiesniedz  līguma izpildes garantijas vēstules 4% vērtībā no pieprasītā publiskā finansējuma oriģināls.

Projektu iesniedzēji, kas projekta iesniegumu iesniegs ES fondu projektu e-vidē (KP VIS) vai kā ar e-parakstu parakstītu dokumentu, minēto līguma izpildes garantijas vēstules oriģinālu var nosūtīt pa pastu – Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai, Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1919 (pasta zīmogs ne vēlāk kā 03.08.2016.) vai nogādāt Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Klientu apkalpošanas centrā Meistaru ielā 10, Rīgā vai reģionālajās nodaļās.

 

Publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"

Paziņojums par grozījumiem Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"

Paziņojums par 19.05.2017. grozījumiem Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"

 

Atlases nolikumā veiktie grozījumi:

Projektu iesniegumu atlases nolikuma grozījumi (19.05.2017.)
Projektu iesniegumu atlases nolikums (06.07.2016.)
Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika (06.07.2016.)

 

Atbildes uz interesentu uzdotajiem jautājumiem (28.07.2016.)
Atbildes uz interesentu uzdotajiem jautājumiem (15.07.2016.)
Atbildes uz interesentu uzdotajiem jautājumiem (11.07.2016.)
Atbildes uz interesentu uzdotajiem jautājumiem (07.07.2016.)
Atbildes uz interesentu jautājumiem seminārā Rīgā
Atbildes uz interesentu jautājumiem seminārā Daugavpilī
Atbildes uz interesentu jautājumiem seminārā Liepājā
Atbildes uz interesentu jautājumiem seminārā Jelgavā
Atbildes uz interesentu jautājumiem seminārā Ventspilī
Atbildes uz interesentu jautājumiem seminārā Valmierā
Atbildes uz interesentu uzdotajiem jautājumiem (14.06.2016.)
Semināra prezentācija - vispārīga informācija par pasākumu  3.1.1.5. (EM) 
Semināra prezentācija - projektu iesniegumu sagatavošana (17.06.2016.)
Semināra prezentācija - projektu iesniegumu vērtēšana  (17.06.2016.)
Semināra prezentācija - projektu praktiskā īstenošana:
izmaksas, pamatojošie dokumenti (17.06.2016.)
Semināra prezentācija - ES fondu e-vides lietošana (17.06.2016.)
Infografika "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidē vai rekonstrukcijā" 

 

VIDEO (01.07.2016. seminārs):

1.daļa:

  • Vispārējie nosacījumi projektu ieviešanai: atbalstāmās darbības un izmaksas, rezultatīvie rādītāji;
  • Informācija par projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanu un iesniegšanu

2.daļa:

  • Projekta iesnieguma iesniegšana e-vidē;
  • Informācija par projektu iesniegumu vērtēšanas procesu;
  • Projektu praktiskā īstenošana: izmaksas, pamatojošie dokumenti

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" īstenošanas noteikumi


Apstiprinātie projektu iesniegumi