Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 07.07.2016

1.2.1.4. Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā, 1. kārta

Iesniegšanas termiņš: 12-07-2016 - 12-09-2016

Vērtēšanas termiņš: 13-09-2016 - 12-12-2016

Atlases veids: Atklāta

Dokumenti un materiāli

Publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"

 

Atbildes uz jautājumiem (07.09.2016.)
Atbildes uz jautājumiem (02.09.2016.)
Atbildes uz jautājumiem (26.08.2016.)
Atbildes uz jautājumiem (19.08.2016.)
Papildinātā atbilde uz 12.08.2016. 15. jautājumu
Atbildes uz jautājumiem (12.08.2016.)
Revidenta apliecinājuma paraugs par P&A darbībām pēdējā gada laikā, lai definētu prasības iekārtai
Atbildes uz 21.07. semināra laikā uzdotajiem jautājumiem
Atbildes uz jautājumiem (22.07.2016.)
Atbildes uz jautājumiem (15.07.2016.)
Infografika

 

Seminārs 21.07.2016.

Seminārs par projektu iesniegumu atlasi: VIDEO
Vispārējie nosacījumi projektu ieviešanai: atbalstāmās darbības un izmaksas, rezultatīvie rādītāji (EM)
Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšana un iesniegšana; Projektu iesniegumu vērtēšana

Projekta iesnieguma iesniegšana e-vidē

Projekta īstenošanas būtiskākie nosacījumi

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.4. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā" īstenošanas noteikumi


Apstiprinātie projektu iesniegumi